Een goede docent traint de danser, met als doel zijn lichaam tot een uitstekend uitgebalanceerd bewegingsinstrument te maken. Zo verkeert de danser in een optimale conditie en kan hij zich verschillende dansvormen eigen maken. Tot de bagage van de dansdocent behoren inzicht in uiteenlopende dansstijlen, een algemeen dansvocabulaire en een basale know how op het gebied van muziek.

De dansdocent zorgt er voor dat er in de les een ontspannen sfeer wordt gecreŽerd, waarin dansers geconcentreerd en enthousiast kunnen werken. Een heldere en simpele lesopbouw is van belang. Een goede docent zal eerst aandacht geven aan de bouwstenen: het aanleren van kracht en de exactheid van de beweging. Een ander aandachtspunt is coŲrdinatie. Samenwerking van de armen, de spieren van de romp en de benen geven het lichaam bewegingsvrijheid. De coŲrdinatie maakt dat mogelijk. Ook de muzikale vormgeving van een les is van belang, bijvoorbeeld ritme en tempo. De muziek helpt de danser de ontwikkeling van zijn spierkracht en coŲrdinatie in gang te zetten.

De docent coacht de student en geeft hem instructies. Een goede basis voor het geven van instructie is een consistente observatie van de individuele leerling. Het gaat om het herkennen van de dansante en danstechnische potentie die bij iedere danser in meer of mindere mate aanwezig is. De docent dient aan iedere leerling persoonlijk de ruimte te geven. Zo kan de leerling spontaan reageren op de bewegingscorrectie en zijn eigen ideeŽn en emoties aan de gecorrigeerde beweging terugkoppelen. Op deze manier wordt de beginnende danser voorbereid om zelfstandig eigen accenten te kunnen leggen.Denkfouten of een verkeerde mentale houding kunnen leiden tot fouten in beweging. De vakkundige dansdocent corrigeert deze met een psychologische trefzekerheid. Een vorm van mentale training is het herhalen van een foutieve bewegingsafloop om daarna een nieuwe gecorrigeerde bewegingsaanzet en afloop laten zien. Zo wordt op den duur het zelfvertrouwen bij de beginnende danser gestimuleerd.Het zwaartepunt bij het terugkoppelen ligt echter in het verbale contact tussen docent en leerling.

Een ontspannen houding maakt het mogelijk dat alle gecorrigeerde bewegingen zowel danstechnisch als motorisch fysiek verwerkt kunnen worden.

Van de danser(es) wordt verwacht om serieus en geconcentreerd met de bewegingstechnieken en combinaties om te gaan. Je kunt als danser of docent niet succesvol zijn zonder focus op datgene wat je voor ogen staat. Fysiek en mentaal moet je bereid zijn je dansante en technische ontwikkeling consistent uit te werken.